Regler 2018

1. Styrning
Västkusttouren har en styrande kommitté där varje klubb i distriktet har minst en representant. Kommittén utser en eller flera VKT-generaler som har beslutanderätt i samtliga frågor.
2. VKT-general

1. Ta fram sponsordiscar/priser till juniorklassen, gärna också CTP- och longest drive-priser).
2. Ta fram pokaler till slutställningens topp-3 i alla klasser och ser till att arrangören av årets sista deltävling har dessa i samband med prisutdelningen på sista tävlingen.
3. Administrera Västkusttourens ekonomi via VKT-kontot.
4. Sammanställa totalställningen i samband med den avslutande tävlingens prisceremoni.
5. Ombesörja att sponsorflaggor kommer arrangörer tillhanda och monteras upp i samband med tävling.

3. VKT-konto
VKT-kontot är ett utpekat konto som administreras av VKT-generalen. Om möjlighet till detta inte finns ansvarar VKT-generalen för kontakten med Peter Lundmark på västsvenska disitriktet som administrerar utbetalningar via västsvenska distriktets plusgiro. VKT-kontot består dels av de pengar som ska betalas ut som prispengar till totalsegrarna och dels av en VKT-fond vars syfte är att utveckla och förbättra VKT.

 

Utgifter VKT-fonden bekostar är bland annat:
• Hemsidan www.vastkusttouren.se
• Pokaler till slutställningen
• Sanktioneringsavgifter för deltävlingarna
• Utlägg för VKT-general

4. Anmälningsregler

 

1. Pro Open har 36 kvoterade platser. Pro Open Woman och Intermediate har 7 kvoterade platser var/deltävling fram till en vecka kvar till tävling.
2. Alla spelare måste han en gällande PDGA och SDGF-licens
3. Anmälan görs via spinndiscgolf.com
4. Din plats är tilldelad efter du har betalt anmälningsavgift.
5. 
Arrangören väljer själv om wildcards ska delas ut och i sådana fall hur många!
6. Anmälan som görs tidigare än utsatt tid ogiltigförklaras.
7. Om avanmälan sker efter kl 00.00 (Torsdag) sista veckan innan tävling återbetalas anmälningsavgiften inte.
8. Spelare ska avanmäla sig snarast om de inte kan/ska medverka.
9. Man måste heta samma namn vid varje deltävling samt stava sitt namn likadant för att man ska räknas som en och samma spelare i totaltabellen!
5. Klasser

• Pro Open (Öppen för alla)
• Pro Open Woman (Öppen för alla damer)
• Pro Master 40+ (Öppen för alla året man fyller 40 år)
• Intermediate (Öppen för alla som har en rating under 935)
• Junior (Öppen för alla men har en maxålder på 18 år.)
Man får spela i olika klasser under en och samma säsong!

6. Deltävlingar

Antal deltävlingar är för stunden obegränsat och avgörs av hur många arrangörer som vill arrangera en tävling. Samtliga klubbar i distriktet bör tillfrågas. Om det är  flertal som slutar på förstaplats då åtskiljs dom med särspel över tre hål och därefter med CTP om detta är nödvändigt. Detta gäller endast PRO-klasserna. Särspelet gäller både prispengar och varor.

7. Tävlingsförfarande

Innan varje spelarmöte skall alla spelare placeras på ett lämplig ställe för att medverka på ett foto där samtliga sponsorflaggor skall vara synliga.

På förstarundan ska vara spelargrupperna vara slumpade. På andrarundan ska grupperna vara klass- och resultatindelade. Om inte annan info anges på anmälningssidan eller på Västkusttourens Facebookgrupp så är det följande hålltider som gäller!

Schema
07:00: Självincheckning (spinn)
09:15: Självincheckning stängd
09:30: Spelarmöte
10:00: Start runda 1
Lunch: 1 timme med start efter sista gruppen är klara.
(14:00): Start runda 2 (Starttid meddelas via Facebook)
(17:00): Prisutdelning

Årets sista deltävling påbörjas en timme tidigare. Dels är det mörkare senare på året men det ska även finnas tid för eventuella särspel, sammanräkning av totalställning och prisutdelning av denna.

8. Antal spelarplatser

Minst 72 platser ska tillhandahållas, grupper får maximalt bestå av fem spelare. En runda ska bestå av 18–21 hål, väntehål är ej tillåtet.

9. Priscermoni

1. Efter en deltävling räknas topp 3 fram i varje klass.
2. Foto skall tas på topp 3 där sponsorflagga skall vara synlig.
3. Att vara med på prisutdelning när man har kommit topp 3 är väldigt önskvärt om inte giltigt skäl finnes.
4. Prispengar betalas ut i efterhand.
5. Priser till Intermediate och Junior kommer ifrån våran sponsor Discsport

10. Arrangörers ansvar

 

Varje arrangör har följande ansvar:
1
. Deltävlingen ska PDGA-sanktioneras som C-tier minst en månad innan tävlingen.
2. PDGA-avgift ska betalas från VKT-kontot, meddela VKT-generalen när tävlingen PDGA-sanktionerats så ersätts arrangören.
3. Scorekort ska tas fram om detta inte finns, stäm av om scorekort finns med VKT-generalen.
4. Tävlingen bör rapporteras på PDGA i samband med tävlingen, resultaten bör finnas publicerade på PDGA senast dagen efter tävlingen avslutats och resultatlänken ska då postas i Facebook-gruppen Västkusttouren. Tips på hur du PDGA-rapporterar finns i Discgolfutskottets PDGA-rapporteringsguide
5. Sammaställa grupper. Första rundan ska vara slumpad och runda 2 spelas klass- och resultatindelat.
6. Prispengar ska betalas ut enligt PDGA:s-prisstege.
7. TD-rapport ska vara inskickad senast en vecka efter tävlingen.
8. Resterande anmälningsavgifter ska överföras till VKT-kontot: SwedBank 8032-5 40277881
9. Säsongens sista arrangör ombesörjer även prisutdelningen i totalställningen, detta görs i samråd med VKT-generalen.
10 .Hålla spelarmöte och där informera om att samtliga spelare önskas vara kvar för det efterföljande gruppfotot.

11. Ekonomi

• 60% av anmälningsavgifterna går till prispengar.
• 10 % av anmälningsavgifterna går till den arrangerande klubben.
• 15 % går till prispotten för totalvinnare, dessa pengar överförs till VKT-kontot alternativt överlämnas till VKT-generalen.
• 15 % går till VKT-fonden

12. Prisstege för deltävling

60% av anmälningsavgifterna går till prispengar.
Använd Discgolfutskottet prisstege för att ta fram prisstegen.

 

I Excel-arket anges:
1. Antal deltagare i klassen
2. Anmälningsavgift: 200 kr
3. Andel av anmälningsavgift som ska användas som prispengar: 60 %
4. Andel av spelare som ska få prispengar: 25 % En lista med prispengar har nu genererats, avrunda denna till passande (jämna) belopp.

13. Totalställning

1 plats = 100 poäng
2 plats = 97 poäng
3 plats = 95 poäng
4 plats = 94 poäng
5 plats = 93 poäng

Segraren i deltävling får 100 poäng för seger, tvåan får 97 poäng, trean får 95 poäng och därefter är det fallande med en poäng per placering, dvs 94, 93, 92, osv. Alla spelare som deltar är garanterade minst 1 poäng. Om två spelare delar en placering får båda poäng som om de ensamt haft denna placering. I totalställningen räknas spelarens fyra bästa resultat. Särspel kommer användas för att kora vinnare i samtliga klasser. Övriga placeringar delas.

Spelare som delar pokalplaceringar får själva göra upp om hur de vill dela pokalerna men prispengar och placering i tävlingen delas. Vi använder samma regelverk som på den Nationella Touren. I slutställningen får endast Pro Open, Pro Open Woman Pro Open +40 prispengar. Klasserna Intermediate och Junior får pokaler och varupriser.

14. Kontakt

Frågor från spelare ställs i första hand till Facebook-gruppen: www.facebook.com/vastkusttouren

Nästa deltävling

YMER OPEN - FINAL

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Deltävlingar

26/6 Stenungsund
11/7 Gässlösa
7/8 Alingsås
4/9 Onsala
2/10 Ymer

Sponsor

Samarbetspartners