Regler

Regler 2018

1. Styrning

Västkusttouren har en styrande kommitté där varje klubb i distriktet har minst en representant. Kommittén utser en eller flera VKT-generaler som har beslutanderätt i samtliga frågor.

2. VKT-general

1. Ta fram sponsordiscar/priser till juniorklassen, gärna också CTP- och longest drive-priser).
2. Ta fram pokaler till slutställningens topp-3 i MPO, FPO, MPM och juniorklass och ser till att arrangören av årets sista deltävling har dessa i samband med prisutdelningen på sista tävlingen.
3. Administrera Västkusttourens ekonomi via VKT-kontot.
4. Sammanställa totalställningen i samband med den avslutande tävlingens prisceremoni.
5. Ombesörja att sponsorflaggor kommer arrangörer tillhanda och monteras upp i samband med tävling.

3. VKT-konto

VKT-kontot är ett utpekat konto som administreras av VKT-generalen. Om möjlighet till detta inte finns ansvarar VKT-generalen för kontakten med Peter Lundmark på västsvenska disitriktet som administrerar utbetalningar via västsvenska distriktets plusgiro. VKT-kontot består dels av de pengar som ska betalas ut som prispengar till totalsegrarna och dels av en VKT-fond vars syfte är att utveckla och förbättra VKT.

 

Utgifter VKT-fonden bekostar är bland annat:
• Hemsidan www.vastkusttouren.se
• Pokaler till slutställningen
• Sanktioneringsavgifter för deltävlingarna
• Utlägg för VKT-general

4. Anmälningsregler

 

1. FPO och MJ1 har 7 kvoterade platser var/deltävling fram till en vecka kvar till tävling. Fram till en vecka kvar till tävling går även spelare med pdga-licens före.
2. Även spelare utan PDGA-licens får spela i open/damklassen.
3. Anmälan görs via spinndiscgolf.com
4. Din plats är tilldelad efter du har betalt anmälningsavgift.
5. 
Arrangören väljer själv om wildcards ska delas ut och i sådana fall hur många!
6. Anmälan som görs tidigare än utsatt tid ogiltigförklaras.
7. Om avanmälan sker sista veckan innan tävling återbetalas anmälningsavgiften inte.
8. Spelare ska avanmäla sig snarast om de inte kan/ska medverka.
9. Man måste heta samma namn vid varje deltävling samt stava sitt namn likadant för att man ska räknas som en och samma spelare i totaltabellen!
5. Klasser

• Open (MPO)
• Dam (FPO)
• Master (MPM) fyller 40 senast detta år
• Junior (MJ1) fyller 19 tidigast detta år
• Amatör (MA1)
Man får spela i olika klasser under en och samma säsong!

6. Deltävlingar

Antal deltävlingar är för stunden obegränsat och avgörs av hur många arrangörer som vill arrangera en tävling. Samtliga klubbar i distriktet bör tillfrågas. Segraren i varje pro-klass åtskiljs med särspel över tre hål och därefter med CTP om detta är nödvändigt. Särspelet gäller både prispengar och poäng i totalställningen.

7. Tävlingsförfarande

På förstarundan ska vara spelargrupperna vara slumpade. På andrarundan ska grupperna vara klass- och resultatindelade. Om inte annan info anges på anmälningssidan eller på Västkusttourens Facebookgrupp så är det följande hålltider som gäller!

8.45: Registrering öppnar
9.15: Registrering stänger
9.30: Spelarmöte
10.00: Start runda 1

Tider för lunch, runda 2 och prisutdelning avgörs av när runda 1 är färdig.

Schemat för den sista deltävlingen:
7.45: Registrering öppnar
8.15: Registrering stänger
8.30: Spelarmöte 9.00 Start runda 1

Årets sista deltävling påbörjas en timme tidigare. Dels är det mörkare senare på året men det ska även finnas tid för eventuella särspel, sammanräkning av totalställning och prisutdelning av denna.

8. Antal spelarplatser

Minst 72 platser ska tillhandahållas, grupper får maximalt bestå av fem spelare. En runda ska bestå av 18–20 hål, väntehål är ej tillåtet.

9. Priscermoni

Efter en deltävling räknas topp–3 fram i varje klass. Samtliga dessa spelare placeras bredvid varandra längst fram. Alla övriga deltagare ställer sig ca 10 meter bakom pristagarna och ett foto tas. Samtliga sponsorflaggor ska synas på detta foto. Efter fotot är prisceremonin avslutad. Arrangören kan därefter välja att betala ut prispengarna till topp–3 på plats och övriga prisdeltagare i efterhand, eller betala ut samtliga prispengar i efterhand. Motivet till att inte betala ut samtliga prispengar på plats är tid och innan utbetalningen sker bör resultaten kontrollräknas.

10. Arrangörers ansvar

 

Varje arrangör har följande ansvar:
1
. Deltävlingen ska PDGA-sanktioneras som C-tier minst en månad innan tävlingen.
2. PDGA-avgift ska betalas från VKT-kontot, meddela VKT-generalen när tävlingen PDGA-sanktionerats så ersätts arrangören.
3. Anmälningar ska sammanställas och publiceras fortlöpande innan tävlingen.
4. Scorekort ska tas fram om detta inte finns, stäm av om scorekort finns med VKT-generalen.
5. Tävlingen bör rapporteras på PDGA i samband med tävlingen, resultaten bör finnas publicerade på PDGA senast dagen efter tävlingen avslutats och resultatlänken ska då postas i Facebook-gruppen Västkusttouren. Tips på hur du PDGA-rapporterar finns i Discgolfutskottets PDGA-rapporteringsguide
6. Sammaställa grupper. Första rundan ska vara slumpad och runda 2 spelas klass- och resultatindelat.
7. Prispengar ska betalas ut enligt PDGA:s-prisstege.
8. TD-rapport ska skickas till SFF-kansliet senast en vecka efter tävlingen.
9. Resterande anmälningsavgifter ska överföras till VKT-kontot: SwedBank 8032-5 40277881
10. Säsongens sista arrangör ombesörjer även prisutdelningen i totalställningen, detta görs i samråd med VKT-generalen.
11. Om utbetalningar av prispengar sker i efterhand ska kontonummer från pristagarna samlas in.
12 .Hålla spelarmöte och där informera om att samtliga spelare önskas vara kvar för det efterföljande gruppfotot.

11. Ekonomi

• 60% av respektive klass anmälningsavgifter går till prispengar/priser. Hälften av prispotten i ma1 och mj1 fördelas procentuellt ut som prispengar i pro-klasserna
• 10 % av anmälningsavgifterna går till den arrangerande klubben.
• 15 % går till prispotten för totalvinnare, dessa pengar överförs till VKT-kontot alternativt överlämnas till VKT-generalen.
• 15 % går till VKT-fonden

12. Prisstege för deltävling

25 % av deltagarna i en deltävling ska få prispengar.
Använd Discgolfutskottet prisstegeuträknare för att ta fram prisstegen.

 

I Excel-arket anges:
1. Antal deltagare i klassen
2. Anmälningsavgift: 200 kr
3. Andel av anmälningsavgift som ska användas som prispengar: 60 %
4. Andel av spelare som ska få prispengar: 25 % En lista med prispengar har nu genererats, avrunda denna till passande (jämna) belopp.

13. Totalställning

1 plats = 100 poäng
2 plats = 97 poäng
3 plats = 95 poäng
4 plats = 94 poäng
5 plats = 93 poäng

Segraren i deltävling får 100 poäng för seger, tvåan får 97 poäng, trean får 95 poäng och därefter är det fallande med en poäng per placering, dvs 94, 93, 92, osv. Alla spelare som deltar är garanterade minst 1 poäng. Om två spelare delar en placering får båda poäng som om de ensamt haft denna placering. I totalställningen räknas spelarens fyra bästa resultat. Särspel kommer användas för att kora vinnare i samtliga pro-klasser. Övriga placeringar delas.

Spelare som delar pokalplaceringar får själva göra upp om hur de vill dela pokalerna men prispengar och placering i tävlingen delas. Ett program har tagits fram för att räkna ut totalställningen på VKT, detta program hittas här. Vi använder samma regelverk som på den Nationella Touren. I slutställningen får endast MPO, FPO och MPM prispengar. Juniorklassen får pokaler, amatörklassen får vare sig priser eller pokaler.

14. Kontakt

Frågor från spelare ställs i första hand till Facebook-gruppen: www.facebook.com/vastkusttouren

Nästa deltävling

Ymer Open (Final)

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Deltävlingar

2/4 ALE GUL
28/4 VÄNERSBORG OPEN
12/5 GÄSSLÖSA OPEN
26/5 ONSALA OPEN
9/6 ALINGSÅS OPEN
7/7 STENUNGSUND OPEN
11/8 FALKÖPING OPEN
1/9 ALE VIT
23/9 SLOTTSKOGEN OPEN
29/9 YMER OPEN (FINAL)

Sponsor

Samarbetspartners